Currently set to Index
Currently set to Follow
skip to Main Content

Hoe lang gaat een caravan accu mee?

De accu is een zeer belangrijk onderdeel van uw caravan. Over het algemeen is een caravan accu een dure aanschaf. U wilt er dan ook zo lang mogelijk mee doen. Hoe lang gaat een caravan accu eigenlijk mee?

Hoe kunt u de levensduur van een accu optimaliseren en wat moet u vooral niet doen? U leest het in dit artikel.

Hoe lang een caravan accu ongeveer meegaat

Hoe lang een caravan accu ongeveer meegaat, hangt af van het type accu,Sfeerbeeld van een camping bij nacht waarbij een caravan accu wordt gebruikt voor licht de kwaliteit van de accu, hoe vaak de accu wordt gebruikt en hóé u de accu gebruikt. Gemiddeld wordt er een levensduur van zo’n 4 tot 8 jaar geschat voor een accu. Dit loopt dus erg uiteen.

De levensduur van accu’s wordt aangegeven in cycli. Het ontladen en weer opladen van de accu vormt één cyclus. Hoe diep u de accu ontlaadt, bepaalt hoeveel cycli de accu meegaat. Ontlaadt u de accu té diep, dan kan dit de accu blijvend beschadigen en verkort dat dus de levensduur van de accu. Dit kunt u voorkomen door een onderspanningsbeveiliging te installeren; indien deze niet standaard is ingebouwd, kunt u dit zelf ook doen.

Externe factoren die van invloed zijn

Er zijn twee belangrijke externe factoren die van invloed zijn op de levensduur van uw accu: de temperatuur en de oplader.

De temperatuur tijdens het opladen ligt idealiter tussen 20 en 25°C. Als het te koud is, raakt de accu niet volledig opgeladen, waardoor de ontladingscyclus sneller zal verlopen. Is het te warm, dan kan de accu juist worden overladen, wat de accu geen goed doet.

De andere externe factor is de oplader. Om de accu goed op te laden, heeft u een geschikte oplader nodig. Sommige typen accu’s kunnen niet met de opladers van andere typen accu’s overweg. Het kan zelfs van nadelige invloed op de levensduur van de accu zijn, omdat de accu nooit correct en volledig zal worden opgeladen. Een universele oplader die geschikt is voor alle typen accu’s bestaat niet, dus het is belangrijk hier goed op te letten. Een LifePO4 accu kan met een lader met gel karakteristiek worden geladen.

Levensduur van een caravan accu optimaliseren

Belangrijk voor het behoud van de kwaliteit van uw accu is om de accu ‘actief’ te houden. Dit wil zeggen dat u de accu nooit te diep mag ontladen, maar regelmatig bijlaadt na gebruik. Daarnaast is het belangrijk om de accu niet in extreme temperaturen of in te vochtige ruimtes te bewaren of te gebruiken. Ook het te lang niet gebruiken van de accu kan ervoor zorgen dat de kwaliteit en dus de levensduur van de accu achteruit gaat. Wij adviseren dan ook om minimaal één keer per half jaar de batterij op te laden. Vergeet ook niet om de accuklemmen los te koppelen als de accu voor langere tijd niet wordt gebruikt.

Batterij Management Systeem

Een groot voordeel van onze LifePO4 lithium accu’s is het ingebouwde Batterij Management Systeem (BMS). Het BMS bewaakt de cellen waaruit de accu is opgebouwd. Daarmee worden enkele risico’s voorkomen:

  • Te diepe ontlading: zodra de celspanning een bepaalde ondergrenswaarde bereikt, zal de BMS de LifePO4 accu uitschakelen
  • Overspanning: het BMS zal te hoge celspanning tegenhouden en het laadproces stoppen
  • Te hoge of te lage temperatuur: Het BMS schakelt de accu af indien de temperatuur te hoog of te laag wordt. Bij welke temperatuur dit gebeurt, verschilt per accu
  • Kortsluiting: het BMS schakelt bij kortsluiting direct af
  • Overbelasting: ook bij overbelasting schakelt het BMS de accu direct af

Conclusie

Het correct gebruiken van uw accu is van belang bij het behouden van de optimale levensduur. Indien u zich aan de richtlijnen staan zoals deze in de gebruikershandleiding staan, geniet u het langst van uw accu. Bij twijfel kunt u altijd contact nemen met onze experts, of met uw dealer.