Currently set to Index
Currently set to Follow
skip to Main Content

EmergoPlus is fabrikant van het merk PowerXtreme.
Op onze PowerXtreme accu’s heeft u standaard 2 jaar garantie.
Door uw aankoop te registreren wordt dit met 3 jaar verlengd en heeft u totaal 5 jaar garantie op uw PowerXtreme accu.
Uw accu registreren kan hier; Houd uw aankoop bon en serienummer bij de hand, het registreren is uiteraard gratis!

Voor alle service en garantie aanvragen op onze producten kunt u in eerste instantie terecht bij uw aankoopadres.

Voordat u contact opneemt is het goed om eerst de volgende mogelijkheden door te nemen als u problemen heeft met een van de producten. Onze ervaring is dat veel storingen hiermee al opgelost kunnen worden.
Klik hieronder op uw product om uw storingsschema te downloaden. Mocht uw product er niet tussen staan, neem dan contact op met uw dealer.

De PowerXtreme PRO app kunt u hier downloaden:

Heeft u een IPhone, download dan de PowerXtreme PRO App in de App Store (IOS)

Heeft u een Smartphone met Android systeem, download dan de PowerXtreme PRO App in de Play Store

Naast het merk PowerXtreme heeft EmergoPlus nog verschillende andere merken in het assortiment. Neemt u in eerste instantie contact op met uw dealer voor service en garantie op deze producten.

EmergoPlus is manufacturer of the PowerXtreme brand.
Our PowerXtreme batteries come with a 2-year warranty as standard.
By registering your purchase, this is extended by 3 years and you have a total of 5 years warranty on your PowerXtreme battery.
You can register your battery here; Have your purchase receipt and serial number ready, registering is of course free!

For all service and warranty requests on our products, please first contact your purchase address.

Before you contact us, it is good to first go through the following options if you have problems with one of the products. Our experience is that many faults can already be solved with this.
Click on your product below to download your fault schedule. If you product is not listed, please contact your dealer.

  • PowerXtreme X10
  • PowerXtreme X20
  • PowerXtreme X30

You can download the PowerXtreme PRO app here:

If you have an Apple smartphone or tablet, download the PowerXtreme PRO App in the App Store (IOS)

If you have a smartphone with Android system, download the PowerXtreme PRO App in the Play Store

 

In addition to the PowerXtreme brand, EmergoPlus has several other brands in its range. Please contact your dealer for more information about service and warranty.

EmergoPlus est le fabricant de la marque PowerXtreme.
Nos batteries PowerXtreme sont assorties d’une garantie standard de 2 ans.
En enregistrant votre achat, cela est prolongé de 3 ans et vous avez un total de 5 ans de garantie sur votre batterie PowerXtreme.
Vous pouvez enregistrer votre batterie ici; Ayez à portée de main votre reçu d’achat et votre numéro de série, l’enregistrement est bien sûr gratuit!

Pour toutes les demandes de service et de garantie sur nos produits, vous pouvez d’abord contacter votre adresse d’achat ou un autre revendeur agréé.
Si nécessaire, vous pouvez le trouver près de chez vous grâce à notre «localisateur de revendeurs».

Avant de nous contacter, il est bon de passer d’abord par les options suivantes si vous rencontrez des problèmes avec l’un des produits. Notre expérience est que de nombreux défauts peuvent déjà être résolus avec cela.

Vous pouvez télécharger l’application PowerXtreme PRO ici:

App Store (IOS)

Play Store (Android)

En plus de la marque PowerXtreme, Emergoplus a plusieurs autres marques dans sa gamme.

EmergoPlus ist Inhaber der Marke PowerXtreme.
Unsere PowerXtreme-Lithium Batterien haben standardmäßig eine Garantie von 2 Jahren.
Wenn Sie Ihren Kauf registrieren, verlängert sich dieser um 3 Jahre und Sie haben insgesamt 5 Jahre Garantie auf Ihren PowerXtreme-Akku.
Hier  können Sie Ihren Akku registrieren.

Halten Sie Ihren Kaufbeleg und Ihre Seriennummer bereit, die Registrierung ist natürlich kostenlos!

Für alle Service- und Garantieanfragen zu unseren Produkten können Sie sich zunächst an Ihre Kaufadresse oder einen anderen autorisierten Händler wenden.
Bei Bedarf finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe mit unseren „Dealer Locator“.

Wenn Ihr Produkt nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Sie können die PowerXtreme PRO App herunterladen:

Haben Sie ein iPhone or Apple Tabelt, herunterladen Sie die PowerXtreme PRO App in die App Store (IOS)

Haben Sie ein Smartphone mit Android System, herunterladen Sie die PowerXtreme PRO app in die Play Store (Android):