Currently set to Index
Currently set to Follow
skip to Main Content

 

EmergoPlus is fabrikant van het merk PowerXtreme.
Op onze PowerXtreme accu’s heeft u standaard 2 jaar garantie.
Door uw aankoop te registreren wordt dit met 3 jaar verlengd en heeft u totaal 5 jaar garantie op uw PowerXtreme accu.
Uw accu registreren kan hier; Houd uw aankoop bon en serienummer bij de hand, het registreren is uiteraard gratis!

Voor alle service en garantie aanvragen op onze producten kunt u in eerste instantie terecht bij uw aankoopadres of andere erkende dealer.
Indien nodig kunt u deze bij u in de buurt kunt vinden met onze “dealer locator“.

Voordat u contact opneemt is het goed om eerst de volgende mogelijkheden door te nemen als u problemen heeft met een van de producten. Onze ervaring is dat veel storingen hiermee al opgelost kunnen worden.
Mocht uw product er niet tussen staan, neem dan contact op met uw dealer.

PowerXtreme x10
PowerXtreme x20
PowerXtreme x30

 

De PowerXtreme app kunt u hier downloaden:
Appstore
Google Play

Naast het merk PowerXtreme heeft Emergoplus nog verschillende andere merken in het assortiment.

EmergoPlus is manufacturer of the PowerXtreme brand.
Our PowerXtreme batteries come with a 2-year warranty as standard.
By registering your purchase, this is extended by 3 years and you have a total of 5 years warranty on your PowerXtreme battery.
You can register your battery here; Have your purchase receipt and serial number ready, registering is of course free!

For all service and warranty requests on our products, you can in the first instance contact your purchase address or other authorized dealer.
If necessary, you can find it near you with our “dealer locator”.

Before you contact us, it is good to first go through the following options if you have problems with one of the products. Our experience is that many malfunctions can already be solved with this.
If your product is not listed, please contact your dealer.

PowerXtreme x10
PowerXtreme x20
PowerXtreme x30

 

You can download the PowerXtreme app here:
Appstore
Google Play

In addition to the PowerXtreme brand, Emergoplus has several other brands in its range.

EmergoPlus est le fabricant de la marque PowerXtreme.
Nos batteries PowerXtreme sont assorties d’une garantie standard de 2 ans.
En enregistrant votre achat, cela est prolongé de 3 ans et vous avez un total de 5 ans de garantie sur votre batterie PowerXtreme.
Vous pouvez enregistrer votre batterie ici; Ayez à portée de main votre reçu d’achat et votre numéro de série, l’enregistrement est bien sûr gratuit!

Pour toutes les demandes de service et de garantie sur nos produits, vous pouvez d’abord contacter votre adresse d’achat ou un autre revendeur agréé.
Si nécessaire, vous pouvez le trouver près de chez vous grâce à notre «localisateur de revendeurs».

Avant de nous contacter, il est bon de passer d’abord par les options suivantes si vous rencontrez des problèmes avec l’un des produits. Notre expérience est que de nombreux défauts peuvent déjà être résolus avec cela.
Si votre produit ne figure pas dans la liste, veuillez contacter votre revendeur.

PowerXtreme x10
PowerXtreme x20
PowerXtreme x30

 

Vous pouvez télécharger l’application PowerXtreme ici:
Magasin d’applications
jeu de Google

En plus de la marque PowerXtreme, Emergoplus a plusieurs autres marques dans sa gamme.

EmergoPlus ist Hersteller der Marke PowerXtreme.
Unsere PowerXtreme-Batterien haben standardmäßig eine Garantie von 2 Jahren.
Wenn Sie Ihren Kauf registrieren, verlängert sich dieser um 3 Jahre und Sie haben insgesamt 5 Jahre Garantie auf Ihren PowerXtreme-Akku.
Hier können Sie Ihren Akku registrieren. Halten Sie Ihren Kaufbeleg und Ihre Seriennummer bereit, die Registrierung ist natürlich kostenlos!

Für alle Service- und Garantieanfragen zu unseren Produkten können Sie sich zunächst an Ihre Kaufadresse oder einen anderen autorisierten Händler wenden.
Bei Bedarf finden Sie es in unserer Nähe mit unserem „Dealer Locator“.

Bevor Sie mit uns Kontakt aufnehmen, sollten Sie zunächst die folgenden Optionen durchgehen, wenn Sie Probleme mit einem der Produkte haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass damit viele Störungen bereits behoben werden können.
Wenn Ihr Produkt nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

PowerXtreme x10
PowerXtreme x20
PowerXtreme x30

 

Sie können die PowerXtreme-App hier herunterladen:
Appstore
Google Play

Neben der Marke PowerXtreme hat Emergoplus mehrere weitere Marken im Sortiment.